20110815

Mencari Tuhan

BismillahKetika malam telah menjadi gelap,

dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang

(lalu) dia berkata;

Inilah Tuhanku

maka ketika bintang itu terbenam dia berkata;

aku tidak suka kepada yang terbenam

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata

Inilah Tuhanku

tetapi ketika bulan itu terbenam dia berkata;

Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, 
pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata

Inilah Tuhanku, ini lebih besar

Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata

Wahai qaumku! Sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Aku hadapkan wajahku kepada (Allah)

yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan

(mengikuti) agama yang benar,

dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.


(Al-An'am:76-79)


ihdinassiratalmustaqim Ya Allah.


No comments: