20120416

.


aku tak mahu mendengarkan hiburan. untuk tenangkan hati.

aku tak mahu mendahuluinya dari Kalamullah


aku tak mahu mencari manusia. untuk nasihat.

aku tak mahu mendahuluinya dari istikharah.


aku tak mahu fikir. apa manusia fikir tentang aku

aku tak mahu mendahuluinya dari redha Khaliq.


aku risau untuk berbuat maaruf.

aku tak mahu mendahuluinya dari ikhlas


(1:6)

No comments: